--------
DniUrMinutSekund

Večji nadzor nad vašimi osebnimi podatki za doseganje skladnosti z GDPR direktivo

Uveljavitev GDPR direktive (General Data Protection Regulation) bo pomenila veliko spremembo v načinu, kako organizacije upravljajo z osebnimi podatki. Spremembe se bodo odražale predvsem v tem, kako so osebni podatki shranjeni, ter če so ustrezno in učinkovito zaščiteni.

Nova zakonodaja poenostavlja zakonodajno okolje za podjetja, ki poslujejo v Evropski uniji in z njo, ter vzpostavlja skupni okvir, ki postavlja dodatno varnostno oviro za zaščito glavnega premoženja družb: podatkov.

Prav tako GDPR zahteva, da podjetja okrepijo nadzor nad osebnimi podatki.

“Obseg podatkov naj bi v naslednjih 5 letih narasel za 800% in 80% le-teh bo nestrukturiranih.”

Gartner, Inc.

800%

Vplivala bo na vsako družbo, ki operira z osebnimi podatki fizičnih oseb iz Evropske Unije.

Podjetja bodo morala obvestiti ustrezne uradne organe o kakršnemkoli varnostnem incidentu, ki vključuje osebne podatke. Podjetja bodo za predložitev poročila o incidentu imela samo 72 ur od trenutka, ko se odkrije incident.

Globe za nespoštovanje uredbe bodo lahko dosegle do 20 milijonov evrov oz. do 4% letnega prometa podjetja. Seveda pa bodo lahko posledice nespoštovanje uredbe tudi izguba zaupanja strank, izguba ogleda, itd., kar lahko pomeni tudi prenehanje poslovanja podjetja.

Podjetja bodo morala imenovati pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer – DPO).

6 izzivov

za doseganje skladnosti z GDPR

1

GDPR vpliva na vsako organizacijo, ki upravlja z osebnimi podatki fizičnih oseb državljanov EU, tudi če niso fizično prisotni znotraj Evropske Unije.

2

Nove zahteve bodo vplivale na način zaščite podatkov znotraj vaših IT procesov. Imenovanje pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (DPO) je nujno.

3

Zahteva po obveščanju ustreznih uradnih organov znotraj 72 časovnega okna po odkritju varnostnega incidenta.

4

GDPR zahteva večjo transparentnost. Uporabniki bodo lahko zahtevali izbris svojih osebnih podatkov (»the right to be Forgotten«) in bodo poleg ostali pravic imeli pravico do prenosljivosti svojih podatkov, pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico do obveščanja o kakršnikoli kršitvi povezani z njihovimi osebnimi podatki.

5

Upravljanje in razkrivanje osebnih podatkov, pri tem pa obvladovati, nadzirati in obveščati kje se osebni podatki nahajajo, kako so zbirani in hranjeni in kdo lahko dostopa do njih.

6

Upravljanje identitet in dostopov. Pri tem bodo podjetja morala upoštevati ustrezno politiko upravljanja z identitetami, ki bo morala biti transparentna in dokumentirana. Prav tako bodo podjetja za zagotovitev varnosti morala uporabljati orodja, ki zagotavljajo avtorizacijo in avtentikacijo.

Neskladnost lahko vodi do kazni do 20 milijonov evrov oz. do 4% letnega prometa podjetja.

100%
4%

Reinventing Cybersecurity

Panda Adaptive Defense + Data Control vam bosta pomagala dosegati skladnost z GDPR direktivo

Naša platforma kategorizira in usklajuje vse podatke, pridobljene v zvezi z kibernetskimi grožnjami, da bi izvajala naloge s področji preprečevanja, odkrivanja in odzivanja ter nevtraliziranja groženj.

Panda Adaptive Defense 360

Data Control

Panda Data Control omogoča preglednost in nadzor nad nestrukturiranimi osebnimi podatki v realnem času v eni sami rešitvi, z enim samim agentom na isti platformi. Pomaga preprečiti nekontroliran dostop do osebnih podatkov, kot tudi občutljivih podatkov podjetja. Pomaga nam dosegati skladnost z GDPR direktivo.

Odkrijte in preverite

Identificira uporabnike, zaposlene ali sodelavce, naprave ali strežnike z dostopom do osebnih podatkov (Personally Identifiable Information – PII) v vašem podjetju.

Nadzor in detekcija

S pomočjo orodij za poročanje in opozarjanje o puščanju, uporabi in sumljivem nepooblaščenem prometu izvaja proaktivne ukrepe za dostop in operiranje s podatki, ki vključujejo PII.

Poenostavite upravljanje

Aktivacija modula je takojšnja in se upravlja neposredno preko iste platforme v oblaku.

Nadzor nad osebnimi podatki

Pokažite poslovodstvu, DPO-ju in ostalim zaposlenim, da ima podjetje popoln nadzor nad osebnimi podatki (PII), ki se nahajajo na njihovih napravah.

*Art. 32, 33, 35, 39 GDPR

Data Control ScreenshotData Control ScreenshotData Control Screenshot

Kontaktirajte nas

Če imate kakršnokoli vprašanje o GDPR, nas lahko kadarkoli kontaktirate in z veseljem vam bomo odgovorili.

Kontaktirajte nas

  • Anni d.o.o., Motnica 7a, Trzin
  • Pokličite: 01/ 5800 800
  • E-naslov: info@anni.si
  • Spletna trgovina: www.anni.si