Anni d.o.o. z najvišjo oceno bonitetne odličnosti AAA

Bonitetna hiša Bisnode je v mednarodnem projektu finančne analize podjetij v 19 evropskih državah. ANNI d.o.o. namreč spada med 4,2 %  najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščate v najvišji razred AAA. V letu 2016 v Sloveniji dosega Bonitetno odličnost AAA zgolj 6.944 podjetij, registriranih je približno 163.642. V vaši splošni dejavnosti (C 26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav) je registriranih 34 podjetij, od tega 10 podjetij v Sloveniji dosega mednarodne standarde bonitetne odličnosti najvišjega razreda AAA.

Letos podjetje ANNI d.o.o. ima pravico do izdaje aktualne mednarodno referenčne dokumentacije in Certifikata bonitetne odličnosti AAA 2016 – Creditworthiness rating excellence AAA 2016. Bonitetna odličnost je evropsko priznana referenca finančnega poslovanja podjetja, ki omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju, predstavljajo tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično, kar pomeni da ste bili nadpovprečno plačniško podjetje, ste varni za sodelovanje ter nimate nobenih blokad, hkrati pa izpolnjujete kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da boste v prihodnjih dvanajstih  mesecih zabeležili katerega od naslednjih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,15% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,93% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98 verjetnost)

 

METODOLOGIJA:

Metodologija za določitev bonitetne ocene odličnosti temelji na statističnih modelih, ki napovedujejo verjetnost stečaja, izbrisa in blokade v prihodnjih dvanajstih mesecih poslovanja gospodarskega subjekta.

Statični modeli so bili zgrajeni na podlagi finančnih kazalcev poslovanja gospodarskih subjektov (zadolženost, likvidnost, uspešnost in učinkovitost) za zadnja tri leta ter na podlagi negativnih dogodkov (stečaj, izbris, blokada) v izbranem obdobju.

Finančni kazalniki so bili, za ustreznejšo primerjavo doseženih vrednosti med subjekti, normirani glede na velikost sredstev ali celotnih prihodkov.

Rezultati statističnih analiz so pokazali, da imajo subjekti z relativno nižjim deležem dolga v financiranju manjšo verjetnost, da bodo v naslednjih 12 mesecih zabeležili stečaj, izbris ali daljšo blokado TRR računov.

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.